atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Selanik’te 1881 yılında doğdu. Annesinin adı Zübeyde hanım, babasının adı ise Ali Rıza Bey’dir.

İlkokulu Selanik’te Şemsi Efendi Mektebinde okuyan Mustafa Kemal Atatürk asker olmak istediği için Askeri Rüştiye’ye gitmiştir. Bu okuldaki matematik öğretmeni ona Kemal ismini vermiştir. Daha sonra Askeri İdadi ve Harbiye Okulunu bitiren Mustafa Kemal buradan teğmen rütbesiyle mezun olmuştur.

Faal bir askerlik hayatı olan Mustafa 19 Nisan 1909’da İstanbul’a giren Hareket Ordusu’nda Kurmay Başkanı olarak görev almıştır. Trablusgarp Cephesinde İtalyanlara karşı savaştı. Balkan savaşında Dimetoka ve Edirne’nin geri alınışında büyük katkısı vardır.


Çanakkale Savaşında 9-10 Ağustos’ta Anafartalar Zaferini kazanmıştır. Bu zaferi 17 Ağustos’ta Kireçtepe, 21 Ağustos’ta II. Anafartalar zaferleri takip etmiştir.

31 Ekim 1918’de Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığına atanmış, bu ordunun kaldırılması üzerine 13 Kasım 1918’de İstanbul’a gelip Harbiye Bakanlığında göreve başlamıştır.

Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmıştır. Kurtuluş Savaşında Türkiye Büyük Millet Meclisinden aldığı yetkilerle zafer kazanmıştır.

29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti kurup ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. Bu görevi 1938’in 10 Kasımında vefat edene kadar sürdürmüştür.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir