atatürk

Atatürk Cumhuriyeti ilan ettikten sonra çalışma arkadaşları ile birlikte yeni kurulan devleti batı medeniyeti esaslı temellerde yükseltmek için bir dizi inkılap yapmıştır. Bu inkılaplardan en önemlileri hukuk alanında yapılmıştır. Osmanlı imparatorluğundaki hukuk sistemi aslen İslam dinine dayansa da azınlıklara uygulanan  hukuk sistemi farklı, dış ticarette uygulanan hukuk farklıydı. Buna imparatorluğun içinde çeşitli statüler ile yönetilen halkların yerel hukuk sistemleri de eklenince karmaşa oluşuyordu.

Atatürk hem buna bir son vermek hem de devleti an itibariyle dünyada geçerli olan hukuk sistemine entegre etmek istiyordu. Bu amaçla aşamalı olarak Osmanlı’ya ait hukuk sistemi kaldırıldı, yerine Avrupa’da geçerli olan hukuk sistemleri getirildi.


Hukuk alanında yapılan ilk inkılap 1921 yılında Teşkilatı Esasiye Kanunudur. Henüz cumhuriyet ilan edilmeden çıkarılan bu kanun yeni kurulacak devletin hukuk sisteminin ilk adımını oluşturuyordu. 1924 yılında Anayasa kabul edildi. Osmanlı İmparatorluğunda kanunların temeli olarak Kuranı Kerim esas alınıyordu. Anayasa’nın kabulü ile hukukta beşeri sisteme geçilmiş oldu. Bu inkılabı aynı yılda Şeriyye Mahkemelerinin kapatılması izledi. Böylece kadılık sistemi de sona erdi.

1926 yılında Mecelle kaldırıldı. Mecelle, Osmanlı imparatorluğunun İslam’ı esas alarak hazırladığı kanunlar bütünüydü. Mecelle’nin kaldırılması ile hukuk sisteminden dinin etkisi çıkarıldı. Yine aynı yıl Medeni Kanun ve Türk Ceza Kanunu kabul edilerek, hem Mecelle’nin kaldırılması ile meydana gelen hukuk boşluğu dolduruldu, hem de batılı devletlerin hukuk sistemi ile uyum sağlanmış oldu.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir