atatürk

İnsanların yaşam biçimleri ve düşünce tarzları farklı farklıdır. Bu nedenle olaylara farklı açılardan bakar, değişik biçimlerde düşünürler. Birbirlerinin fikirlerine katıldığı da olur, tam zıttını düşündüğü de.


En doğru söze veya düşünceye bile katılmayanlar çıkacaktır. Çünkü insan doğası bunu gerektirir. Herkesin aynı düşüncede olması demek egemen bir gücün diğerlerini sindirmesi, farklı şekilde düşünmekten alıkoyması demektir. Farklı şekilde düşünmek doğruları bulmamızı sağlar. İnsanlar düşüncelerini başkalarıyla kıyaslar ve geliştirirler. Eğer bir yerde tek fikir hakimse, bir kişinin sözü geçerli akçe kabul ediliyorsa, o sözün sağlaması yapılmıyor, yani eğrilik doğruluk terazisinden geçirilmiyor demektir. Bu nedenle düşüncelerin açıkça ifade edilmesi teşvik edilmelidir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir