atatürkün kronolojik hayatı

1881   Mustafa Kemal Atatürk dünyaya geldi.

1888   Mustafa Kemal Atatürk’ün babası vefat etti.

1893   Askeri Rüştiyeye başladı.

1896   Manastır Askeri İdadisine kayıt oldu.

1899   Harp Okuluna başladı.

1902   Harp Okulundan teğmen rütbesiyle mezun oldu.

1905   Harp Akademisinden yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.

1905-1907 Şam’da 5. Ordu’da görev yaptı.

1907  Kolağası (Kıdemli yüzbaşı) rütbesine terfi etti.

1910  Fransa’ya gönderilerek Picardie Manevralarına katıldı.

1911  Trablusgarp Savaşında Tobruk ve Derne bölgesinde görev aldı.

6 Mart 1912 Derne Komutanlığına getirildi.

1913 Sofya Ateşemiliterliğine atandı.

1914 Yarbaylığa terfi etti.

Ocak 1915 Ateşemiliterlik görevini tamamladı.

25 Nisan 1915 Arıburnu’na çıkan düşman kuvvetlerini, Mustafa Kemal’in komuta ettiği 19. Tümen Conkbayırı’nda durdurdu. Mustafa Kemal, bu başarı üzerine albaylığa yükseldi.

9-10 Ağustos’ta Anafartalar Zaferini kazandı.

1916’da Edirne ve Diyarbakır’da görev aldı.

1 Nisan 1916’da tümgeneralliğe yükseldi.

15 Ağustos 1918 Halep’e 7. Ordu Komutanı olarak tayin edildi.

31 Ekim 1918 Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığına getirildi.

13 Kasım 1918 Harbiye Nezâreti’nde göreve başladı.

19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.

22 Haziran 1919 Amasya Genelgesini yayımladı.


23 Temmuz – 7 Ağustos 1919 Erzurum Kongresini topladı.

4 – 11 Eylül 1919 Sivas Kongresi’ni topladı.

27 Aralık 1919 Atatürk’ün Ankara’ya gelişi.

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.

24 Nisan 1920 Mustafa Kemal meclis başkanı seçildi.

6 -10 Ocak 1921 I. İnönü Zaferi

23 Mart-1 Nisan 1921 II. İnönü Zaferi

23 Ağustos-13 Eylül 1921 Sakarya Zaferi

19 Eylül 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal’e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanını verdi.

26 Ağustos 9 Eylül 1922 Büyük Taarruz, Başkomutan Meydan Muhaberesi ve Büyük Zafer

1 Kasım 1922 saltanatı kaldırdı.

29 Ocak 1923 Latife Hanımla evlendi

24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması imzalandı.

13 Ağustos 1923 Mustafa Kemal meclis başkanı seçildi.

29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı.

3 Mart 1924 halifeliği kaldırdı.

5 Ağustos 1925 Latife Hanımdan boşandı.

15-20 Ekim 1927 Kurtuluş Savaşı’nı ve Cumhuriyet’in kuruluşunu anlatan büyük nutkunu okudu.

29 Ekim 1933 10. Yıl Nutku’nu okudu.

24 Kasım 1934 TBMM’nce Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verildi.

1937 Çiftliklerini hazineye, bir kısım taşınmazlarını da Ankara ve Bursa Belediyelerine bağışladı.

4 Temmuz 1938 Hatay Antlaşması yürürlüğe girdi.

5 Eylül 1938 Vasiyetini yazdı.

10 Kasım 1938 öldü.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir