atatürk

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik’te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Eğitim hayatına mahalle mektebinde başlayan Atatürk daha sonra babasının isteği ile Şemsi Efendi Mektebine gitti. Bu okulu bitirdikten sonra Selânik Mülkiye Rüştiyesi’ne kaydolsa da bu okulda yaşadığı üzücü bir olay onun okul tercihini askeri rüştiyeden yana kullanmasına yol açtı. Zaten önceden beri asker olmak isteyen Atatürk Manastır Askeri İdâdisi ve İstanbul Harp Okulunu bitirerek teğmen rütbesiyle mezun oldu.

11 Ocak 1905’te yüzbaşı rütbesiyle Akademi’yi tamamladıktan sonra ordunun çeşitli kademelerinde başarıyla görev yaptı. Trablusgarp, Balkan ve Çanakkale Savaşlarında büyük başarı gösterdi.


1919 Mayıs’ta Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattı. Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayarak halkı düşmana karşı örgütleyen Atatürk 23 Nisan 1920’de kurulan TBMM’nin ilk başkanı oldu.

Kurtuluş Savaşını başarı ile yöneten Atatürk aynı zamanda içerideki zararlı örgütler ve eşkıyalar ile de mücadele etti. Lozan anlaşması imzalanınca 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan ederek ilk Cumhurbaşkanı oldu.

Cumhurbaşkanlığı süresince Türkiye Cumhuriyetini sıfırdan inşa edecek icraatlarda bulundu, yurtta birliği sağladı. Tevhidi Tedrisat Kanunu, Medeni Kanun, Soyadı Kanunu gibi düzenlemeler yaparak ülkemizi “Muasır Medeniyetler Seviyesi”ne  çıkarmaya çalıştı. 1938’de Cumhurbaşkanlığı görevi devam ederken rahatsızlanarak 10 Kasım’da vefat etti.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir