atatürk

Atatürk’ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğmuştur. Küçük yaşta babasını kaybeden Atatürk’ün çocukluk yılları zorluklar içinde geçmiştir. Annesi Zübeyde Hanım ve kardeşi Makbule ile hayata tutunmaya çalışan Atatürk küçüklüğünden beri asker olmaya özenmiş, Şemsi Efendi Mektebi’ni bitirdikten sonra sırasıyla Askeri Rüştiye, Askeri İdadi, Harp Okulu ve Harp Akademisini bitirmiştir.

Subay olduğu yıllarda İttihat ve Terakki Cemiyetine katılmış, 1909 yılında padişah II. Abdulhamid’i tahttan indiren Hareket Ordusunda kurmay başkanı olarak görev yapmıştır. Fakat İttihat ve Terakki’nin ileri gelenleri ile fikir ayrılıkları yaşadığı için bir süre sonra ayrılmıştır.

I.Dünya Savaşı’nın sonlarında veliaht Vahideddin Efendi’nin askeri danışmanlığını yapan Atatürk onunla birlikte Almanya’ya giderek incelemelerde bulunmuştur.

Mondros Ateşkes anlaşmasından sonra düşman güçleri yurdu işgal ederken padişah Vahideddin’in emriyle ordu müfettişi olarak Anadolu’ya gönderilen Atatürk 1919 yılının 19 Mayıs’ında Samsun’a varmasıyla yeni bir hareketi başlatmış ve lideri olmuştur. Hakkında idam kararı çıkarılmasına aldırmadan halkı düşmana karşı örgütleyen Atatürk başarılı hamlelerle milli mücadelenin kazanılmasını sağlamıştır.

29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin kurulmasıyla cumhurbaşkanı olan Atatürk elindeki yetkileri Türkiye Cumhuriyeti’nin modern temellerde yükselmesi için kullanmıştır. Bu amaçla bir çok devrim yapan Atatürk cumhurbaşkanlığı görevi devam ederken siroz hastalığından 1938 yılının 10 Kasımında 57 yaşında iken vefat etmiştir.

Atatürk’ün Eserleri

1.Nutuk

2.Vatandaş İçin Medeni Bilgiler

3.Bölüğün Muharebe Eğitimi

4.Cumali Ordugahı

5. Takımın Muharebe Eğitimi

6. Taktik ve Tatbikat Gezisi

7. Geometri


8. Subay ve Komutan ile Konuşmalar

NUTUK

I. Dünya savaşı sonrası ülkemizin düşmanlarca işgal edilip, parçalanmak istediği günlerden başlayarak milli mücadelenin kimlerle ve nasıl başladığını, karşılaşılan zorlukları, yaşanan gelişmeleri ve izlenen yolları anlatan eserdir. Nutuk Atatürk tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara’da toplanan İkinci Kurultayı’nda okunmuştur.

VATANDAŞ İÇİN MEDENİ BİLGİLER

Bu kitap Atatürk tarafından kaleme alınan belgelere dayanılarak yazılmış ve 1930 yılında yayınlanmıştır.

.
BÖLÜĞÜN MUHAREBE EĞİTİMİ
Mustafa Kemal ön yüzbaşı iken yazmıştır. Kitapta meskun yerlerde muharebe, savunma ve taarruz konuları yer almaktadır.

CUMALI ORDUGÂHI

Mustafa Kemal tarafından 1909 yılında yazılan bu kitap Makedonya’da, Köprülü – İştip yolu üzerinde bulun Cumalı Ordugâhında bir süvari tugayına yaptırılan eğitim ve manevra tatbikatını anlatmaktadır.

Mustafa Kemal tatbikat sırasında tuttuğu gözlem notlarını, hazırlanan meseleleri ve komutanların yaptıkları eleştirileri yazmış, bol kroki ile küçük bir broşür haline dönüştürmüştür.

TAKIMIN MUHAREBE EĞİTİMİ

Kitapta seferi tam mevcutlu bir takımın, değişik hava şartları ve çeşitli arazide, basit bir mesele içinde muharebe yöntemlerinin uygulaması, avcı hattı teşkiliyle bir avcı hattının ateş muharebesi anlatılmıştır. Mustafa Kemal bu eseri 1911 yılında 5. Kolordu Harekat Şube Müdürü iken yazmıştır.

TAKTİK VE TATBİKAT GEZİSİ
Bu eserde bir muharebeyi sevk ve idarede belirli kuralların olamadığını vurgulaması yanında, komutan olan kişinin nitelikleri üzerinde de durulmuştur. Bu eserde ayrıca bir komutanın başarılı olabilmesi için bu kuralları sadece okumuş ve öğrenmiş olmanın yeterli olamadığı, bunların tatbikatının da önemi belirtilmiştir.

GEOMETRİ

Atatürk bu kitabı ölümünden bir buçuk yıl önce III. Türk Dil Kurultayından hemen sonra 1936-1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe Sarayında kendi eliyle yazmıştır. Atatürk Arapça ve Farsça terimlerle dolu ders kitaplarının öğrenciler açısından öğrenimi geciktireceğini düşünmüştü.

SUBAY VE KOMUTAN İLE KONUŞMALAR
Mustafa Kemal bu eseri 1914 yılında Kurmay Yarbay rütbesiyle Sofya askeri Ataşesi olarak bulunduğu sırada, Nuri conker’in “Zabit ve Kumandan (Subay ve Komutan)” adlı kitabına karşılık olarak yazılmıştır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir