Mustafa Kemal Atatürk Selanik’te 1881 yılında doğdu. Babasının adı Ali Rıza Bey annesinin adı ise Zübeyde Hanım’dır. Makbule adında bir de kardeşi vardır. Okul hayatında çok başarılı olan Atatürk’e matematik öğretmeni eksiği olmayan manasına Kemal adını vermiştir.

Küçüklükten beri asker olmayı düşleyen Askeri Rüştiye ve Manastır Askeri İdadisinden sonra Harp okuluna gitmiştir. Teğmen rütbesiyle mezun olmuştur. Trablusgarp ve Balkan Savaşlarına katılan Atatürk, Çanakkale savaşında parlamıştır. Buradaki başarılarından ötürü albay rütbesine terfi etmiştir.


Mondros Ateşkes anlaşmasından sonra ülkenin parçalanmasına kayıtsız kalamayan Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak düşmana karşı bağımsızlık mücadelesini başlatmıştır. Daha sonra Erzurum ve Sivas Kongrelerini toplayan Atatürk halkı bağımsızlık mücadelesi yapmak için örgütlemiş, bu kongrelerde bağımsızlığın yol haritasını çıkarmıştır.

23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin meclis ve hükümet başkanlığına seçilerek kurtuluş savaşını başarıyla yürütmüştür.

Kurtuluş savaşının başarıyla sonuçlanmasının ardından 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması imzalanmış, 29 Ekim 1923’te de Cumhuriyet ilan edilmiştir. Atatürk oybirliğiyle ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak amacıyla bir çok inkılap yapmıştır. 1938 yılında rahatsızlığı artan Atatürk 10 Kasım’da dünyaya gözlerini kapadı.


4 thoughts on “Atatürkün Hayatı Kısaca

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir