atatürk resmi

Atatürk’ün fikir hayatı çocukluk yıllarından itibaren oluşmaya başlamıştır. Mahalle mektebinin sadece dini ve geleneksel eğitim verdiği gerekçesiyle oğlunu modern eğitim veren Şemsi Efendi Mektebi’ne kaydettiren Ali Rıza Bey’in mutlaka Atatürk üzerinde etkisi olmuştur. Çünkü Atatürk her fırsatta pozitif bilimlerin önemini vurgulamış, devletlerin gelişmesi için buna ihtiyaç duyulduğunu dile getirmiştir. “Hakiki mürşit ilimdir” sözü Onun fikirlerinin özü gibidir.

Atatürk Cumhurbaşkanlığı süresince belki de en fazla eğitim alanına eğilmiş, bu yönde yenilik yapmıştır. Çünkü Atatürk’e göre eğitim her şeyin önünde gelmektedir. Cehalet ise toplumları çökerten bir unsurdur. Tevhidi Tedrisat Kanunu ve harf inkılabı Onun bu yöndeki kararlılığını gösterir.

Atatürk aynı zamanda iyi bir tarih bilimcisidir. Sadece Osmanlı ve Selçuklu dönemini derinlemesine irdelemiş, dünya tarihine dair eserleri okumuştur. Hem yaşadığı zamandan hem de geçmişte yaşananlardan ders çıkarmış, fikir hayatını bunun üzerine oturtmuştur.


Atatürk’ün çok önem verdiği şeylerden birisi de çağı yakalamaktır. Bütün gücüyle Türkiye Cumhuriyeti’nin uygar devletlerden geri kalmaması için çalışmıştır. Atatürk’ün ileri medeniyet seviyesi olarak gösterdiği hedeflere, fen, teknoloji, kültür ve sanat alanında çalışma ile ulaşılabilir.

Atatürk’ün din konusundaki fikirlerini ise şu sözleri açıklar:

“Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye muhalif değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasde ve fiile dayanan taassupkâr hareketlerden sakınıyoruz.”

 Atatürk’ün fikir hayatının merkezini ise Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti oluşturur. Milli egemenlik ve hür düşünce asla vazgeçilemeyecek unsurlardır. Birlik ve beraberlikten asla taviz verilmemeli, her Türk vatandaşının düşüncesi de Devletine ve Milletine hizmet olmalıdır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir