atatürk

Aşağıda yer alan Atatürk’ün anıları kişiliğini, vatan sevgisini ve pratik zekasını açıkça ortaya koymaktadır.

Atatürkün anıları 1

Kral Edward yat ile Türkiye’yi ziyaret etmek istemişti. Mustafa Kemal Atatürk de rıhtımda onu karşılayanlar arasında yer alıyordu.  Kıyıya yaklaşınca yatından deniz motoruna bindi. Tam karaya ulaştığı sırada eli kenardaki çamura değdi. Elindeki çamuru mendil ile temizlemek isterken Atatürk elini uzatarak kralı karaya çekti ve vecize sözünü söyledi:

-Vatanın toprağı temizdir, elinizi kirletmez !

 Atatürk’ün Anıları 2

Atatürk sıcak bir günün akşamında köşkte misafirleri ile bahçede dolaşıyordu. Rüzgarlı ve kurak bir hava vardı. Bir ar durakladı ve çevresindekilere sordu:

-Ankara’yı başkent yapmakla iyi mi yaptım yoksa kötü mü?

Bu soruya “kötü” cevabını veren çıkmadı. “Neden ?” diye sordu. Verilen cevaplar Atatürk’ü tatmin etmeye yetmemişti.

Sorduğu soruyu kendisi cevaplandırmak zorunda kaldı:

– Ankara’nın başkent olması için saydığınız gerekçeler beni iknaya kafi gelmez. Ben Ankara’yı Başkent yapmakla söylediklerinizden başka bir amaç güttüm. Burayı başkent yaptım ki Türk’ün imkansızı imkan haline getiren gücünü dünyaya bir kere daha tekrar etmek istedim.  Zamanı gelince şu gördüğünüz çorak tarlalar, yeşil ağaçların çevirdiği villaların arasından uzanan yeşil sahalar asfaltlarla bezenecek. Hem bunu hepimiz göreceğiz. O kadar yakında olacak.

Atatürk’ün Anıları 3

Bir toplantıda kendisinden önceki konuşmacılardan birisi Atatürk’e “ nereden ilham ve güç” aldığını sormuştu.

Konuşma sırası Atatürk’e gelince şöyle cevap verdi:

– Beyler… İlham ve güç kaynağı milletin kendisidir. Milletin ortak arzusu ve hakiki temayülüdür. Varlığımızı, bağımsızlığımızı kazandıran bütün girişim ve çabalar, milletin ortak fikrinin, isteğinin, azminin karşılığından başka bir şey değildir.


 Atatürk’ün anıları 4

I. Cihan savaşında mağlup olunduktan sonra vatanın kurtuluşu için mücadeleye giriştiğinde Atatürk’e “Vatanı nasıl kurtaracaksın ? Silahın, ordun, paran var mı?” diye sormuşlardı.

O ise şöyle cevap vermişti:

-Zamanı gelince paramız, silahımız ve ordumuz olacak ve zafer kazanacağız!

Arkasından ilave etti:

-Dış kaynaklara başvurmadan, ülkenin gelir kaynaklarından yararlanmak suretiyle devleti idare etme çareleri aramak gerekir ve bu da mümkündür.

 Atatürk’ün anıları 5

Atatürk ölmeden kısa süre önce (36 gün) yanına başbakan Celal Bayar’ı kabul etmişti. Çok hastaydı, komadan yeni çıkmıştı. Doktorlar onun ciddi meselelerle ilgilenmesini, fazla kuvvet harcamasını yasaklamışlardı.

Celal Bayar’a en fazla 5 dakika kalması gerektiği söylendi. Başbakan Celal Bayar’ın elinde 3. Beş yıllık kalkınma planı vardı. Bunları Atatürk’e sunacak, onun fikrini alacaktı.

Bundan sonrasını Celal Bayar şöyle anlatmaktadır :
– “Sanki hasta değil, rahat bir uykudan yeni kalkmış gibiydi.
Elimdeki dosyanın ne olduğunu sordu :
– “Üçüncü beş yıllık planın son şekli Atatürk” dedim.
Eliyle işaret etti.
– “Şöyle, yanıma otur anlat”

Yatağını yükseltmelerini ve arkasına bir yastık konulmasını istedi. Göreceği yakınlıkta oturdum. Dinledikçe alakası artıyordu. Verilen beş dakika geçmişti. Sadece başlıkları okuyor, birkaç cümle ile o konuyu tamamlıyordum. Öğrenmek istediklerimi de öğrenmiştim. Yakın gelecekleri okurcasına:

– “Ufukta yeni bir dünya savaşının işaretleri var. Acele edin. Bunların çoğu ordu ve halk ihtiyaçları için şart olan tesisler, Allah muvaffak etsin acele edin” dedi.

Bunları söyleyen insan birkaç gün önce komadan çıkmıştı.

Sağlığı ile ilgili bir tek kelime etmedi.


8 thoughts on “Atatürk’ün Anıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir