atatürk ün okul hayatı

1881 yılında Selânik’te doğan Mustafa ilk önce mahallesine başlasa da daha sonra babasının isteği üzere daha modern eğitim veren Şemsi Efendi Mektebine kaydoldu. Babasının 1888 yılında ölümü üzerine eğitimine bir süre ara veren bir süre sonra yeniden okula dönerek ilk mektebi bitirdi.


Ortaokul yani Rüştiye için önce Mülkiye Rüştiyesine kaydolsa da asker olmak istediği için 1893 yılında Askeri Rüştiye’ye girdi. Ona kemal ismini bu okuldaki matematik öğretmeni vermiştir. Mustafa Kemal daha sonra 1896-1899 yıllarında Manastır Askeri İdâdi’sinde okudu.

Daha sonra İstanbul’daki Harp Okulunu bitirerek 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Askerlikte kariyer yapmak için Harp Akademisi’ne devam etti. 11 Ocak 1905’te yüzbaşı rütbesiyle Akademi’yi tamamladı.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir