atatürk ün hayatı

Selanik’te 1881 yılında doğan Mustafa’nın annesinin ismi Zübeyde, babasının ismi ise Ali Rıza’dır. İlk önce mahalle mektebine giden Mustafa daha sonra babasının isteği ile Şemsi Efendi mektebine kaydoldu. Henüz yedi yaşında iken 1881 yılında babasını kaybetti. Bir süre okulu bırakan Mustafa Rapla Çiftliği’ne dayısının yanına gitti. Hazır olunca eğitimine kaldığı yerden devam etti. O asker olmak istiyordu. Bu yüzden Askeri Rüştiye’ye kaydını yaptırdı. Derslerinde oldukça başarılıydı. Özellikle de matematik dersinde. Matematik öğretmeni ona unvan niteliğinde bir isim verdi. Kemal.. Kemal hiçbir eksiği, noksanı olmayan manasına geliyordu. Öğretmeni derslerinde hiçbir eksiği olmayan, neredeyse kendisi kadar matematiği bilen ve seven öğrencisine bu ismi vermeyi layık görmüştü.

Sırasıyla Manastır Askeri İdadisi ve Harbiye Okulunu bitiren Mustafa Kemal teğmen rütbesiyle mezun olduktan sonra askerlikte yükselmek için Harp Akademisine devam etti. Akademiden mezun olduktan sonra yurdun çeşitli yerlerinde subay olarak görev yaptı. 19 Nisan 1909’da İstanbul’a giren Hareket Ordusu’nda Kurmay Başkanı olarak görev aldı. 1910 yılında Fransa’ya gönderildi. Picardie Manevraları’na katıldı. 1911 yılında İstanbul’da Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı.

1911 Trablusgarp ve 1912 Balkan Savaşlarında yıldızı daha da parlayan Mustafa Kemal Çanakkale Savaşında gösterdiği başarılar nedeniyle albaylığa terfi ettirildi.


Mondros Mütarekesinden sonra İtilaf Devletleri yurdu işgal etmeye başlamışlardı. Padişah etkisiz, ordu ise dağıtılmıştı.  Müfettiş sıfatıyla çıktığı Anadolu yolculuğu aslında Onun için bağımsızlık mücadelesini başlatmak için bir fırsattı. 19 Mayıs 1919 da Samsun’a çıkarak milli mücadelenin yolunu açtı. Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayarak kurtuluş mücadelesinin ana hatlarını çizdi.

Halk Atatürk’ün başlattığı milli mücadeleyi destekledi. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla aslında yeni oluşum resmileşmişti. Meclis ve hükümet başkanlığına Mustafa Kemal seçildi. Mustafa Kemal, meclisten aldığı yetkileri akıllı ve yerinde kullanarak ülkemizi düşmanlardan temizlemeyi başardı.

29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti kurarak oybirliğiyle ilk cumhurbaşkanı seçildi. Vefat ettiği 10 Kasım 1938 tarihine kadar da yeniden seçilerek bu görevini sürdürdü.

Saltanatın kaldırılması, harf inkılabı gibi birçok devrim yapan Atatürk Türkiye Cumhuriyet için “Muasır medeniyet seviyesi” hedefi çizdi. Bu doğrultuda bir çok yenilik yaptı ve fabrikalar açtı.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir