atatürkün hayatı

Selânik’te 1881 yılında Doğan Mustafa, Askeri Rüştiyedeki matematik öğretmeni kendisine “Kemal” ismini verene dek bu ismi kullandı. Daha sonra Askeri İdadi ve Harp Okulunu bitirerek teğmen rütbesiyle mezun oldu. Mustafa Kemal zeki ve geleceği parlak bir subaydı,19 Nisan 1909’da İstanbul’a giren Hareket Ordusu’nda Kurmay Başkanı olarak görev alması, 1910 yılında Fransa’ya giderek Picardie Manevraları’na katılması Onun ileride büyük bir komutan olacağının habercisiydi.

Nitekim Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşındaki başarıları bu sinyalleri doğruladı. Çanakkale’de 25 Nisan 1915’te Arıburnu’na çıkan düşman kuvvetlerini, Mustafa Kemal’in komuta ettiği 19. Tümen Conkbayırı’nda durdurdu. Mustafa Kemal, bu başarı üzerine albaylığa yükseldi. Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal 9-10 Ağustos’ta Anafartalar Zaferini kazandı.

Mustafa Kemal I.Dünya Savaşının sonucunda imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasının ülkeyi felakete götürdüğünü görünce 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattı. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde düşmana karşı direniş stratejisi ve bundan sonra izlenecek yol haritası belirlendi.

15 Mayıs 1919’da Yunanlıların İzmir’i işgali ile başlayan Kurtuluş Savaşı Mustafa Kemal’in önderliğinde zaferle sonuçlandı.


1 Kasım 1922’de hilâfet ve saltanat birbirinden ayrıldı, saltanat kaldırıldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu’yla yönetim bağları koparıldı. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet idaresi kabul edildi, Mustafa Kemal oybirliğiyle ilk cumhurbaşkanı seçildi.

Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti’ni adeta yeni baştan, modern ilkeler üzerine kurdu. Çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak için inkılaplar yaptı.

15-20 Ekim 1927 tarihinde Kurtuluş Savaşı’nı ve Cumhuriyet’in kuruluşunu anlatan büyük nutkunu, 29 Ekim 1933 tarihinde de 10. Yıl Nutku’nu okudu.

Atatürk özel yaşamında sadelik içinde yaşadı. 29 Ocak 1923’de Latife Hanımla evlendi. 1938 yılı Temmuz sonlarına kadar Savarona’da kalan Atatürk’ün hastalığı ağırlaşınca Dolmabahçe Sarayı’na nakledildi. Fakat hastalığı daha da ilerledi ve 10 Kasım’da hayata gözlerini kapadı.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir