atatürk hayatı

1881 yılında Selanikte doğan Atatürk önce mahalle mektebine daha sonra babasının isteği üzere daha modern eğitim veren Şemsi Efendi Mektebi’ne gitti. Babası 1888 yılında ölünce okulu bırakmak zorunda kalan Atatürk bu süre zarfında dayısının çiftliğinde yaşadı. Daha sonra eski yaşadığı yere dönerek okulunu bitirdi. Selanik Mülkiye Rüştiye’sine kaydolan Atatürk asker olmak istediği için kaydını Askeri Rüştiyesine aldırdı. Arkasından Manastır Askeri İdadisi daha sonra da Harp Okulunu bitirerek teğmen rütbesiyle mezun oldu. Askerlikte kariyer yapmak isteyen Atatürk Harp Akademisine devam etti. Buradan da mezun olarak Şam, Manastır gibi yerlerde görev yaptı.

Trablusgarp ve Balkan Savaşlarına katıldı. Çanakkale Savaşına da katılan Atatürk burada gösterdiği başarılar nedeniyle albaylığa terfi etti.

I.Dünya savaşında çeşitli cephelerde komutanlık yapan Atatürk Mondros Mütarekesi’nden sonra İtilaf Devletleri’nin Osmanlı ordularını işgale başlamaları üzerine 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. 22 Haziran 1919’da yayınladığı Amasya genelgesi, ile kurtuluş mücadelesini başlattığını ilan edip 23 Temmuz – 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4 – 11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kongresi’ni toplayarak vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı.


19 Eylül 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk’e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanını verdi. Kurtuluş Savaşı, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’yla sonuçlandı. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti kuran Atatürk ülkeyi çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırma için bir dizi inkılap yaptı.

Saltanat ve halifeliğin kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması, şapka ve kıyafet devrimi, uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü ve Medeni Kanunun yürürlüğe girmesi bunlardan bazılarıdır.

İlk olarak 1937 yılında hastalanan Atatürk 1938 yılı başlarında Yalova’da bulunduğu sırada, yeniden bu sefer daha ciddî olarak hastalandı. Buradaki tedavi olumlu sonuç verse de tamamıyla iyileşemedi. Dolmabahçe Sarayı’nda 10 Kasım 1938 sabahı saat dokuzu beş geçe, hayata gözlerini yumdu.


One thought on “Atatürk Hayatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir